A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

Việc sử dụng chi phí hiệu quả đang trở thành bài toán được đặt ra cho nhiều doanh nghiệp trong nước khi mô hình tuyển dụng cũ trở nên tốn kém về thời gian, công sức mà doanh nghiệp vẫn có thể không tiếp cận được nhiều ứng viên tiềm năng. Hiệu quả tuyển dụng không cao cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ càng gặp khó khăn để thu hút nhân tài.

Trong xu thế Digital Transformation, HR Tech đang là xu hướng mở ra cơ hội cho doanh nghiệp thu hút và giữ chân nhân tài. Vừa giải quyết những khó khăn trong khâu tuyển dụng nhân sự, HR Tech vừa hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa, tinh gọn quy trình quản trị, qua đó nâng cấp trải nghiệm nhân viên, mang đến lợi ích về chi phí và quan trọng là giữ được chân người tài.