Chuyện gì sẽ xảy ra khi sạc iPhone 12 Pro Max bằng “10 cục pin dự phòng cùng một lúc”?

Thử nghiệm này được thực hiện bởi kênh Youtube TechRax, đố anh em biết kết quả là sạc kiểu này nhanh hơn được bao nhiêu thời gian đó. “Đối thủ” của chiếc iPhone 12 Pro Max được sạc bằng “10 cục pin dự phòng cùng một lúc” là một chiếc iPhone 12 Pro Max được […]

Read More